środa, 7 listopada 2012

Dobre, prawdziwe i konieczne...
Do mędrca Sokratesa wpada znajomy i w drzwiach już mówi: "Słuchaj, Sokratesie, co ja ci opowiem!". Ale Sokrates przerywa mu, mówiąc: "Przesiej jednak to przez trzy sita". Tamten zdumiony pyta: "O jakich sitach myślisz?". 

Na to mędrzec: 

"Pierwsze sito – czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest dobre?". Znajomy: "Ależ skąd, wręcz odwrotnie!". Sokrates dalej: 

"Drugie sito – czy ta wiadomość jest prawdziwa?". Znajomy trochę zmieszany: "Nooo, nie zdążyłem sprawdzić, ale czy to takie ważne?". Sokrates ciągnie dalej: 

"Czy to jest konieczne, abyś mi mówił?". Znajomy: "Nooo, niekoniecznie, ale wszyscy już o tym mówią". 

Wtedy Sokrates: "Jeśli nie jest to dobre, prawdziwe i konieczne, to po co chcesz mi zatruwać tym myśli i serce?".-----------
Tekst opublikowany w Miesięczniku dla Rodziców "Sygnały Troski", nr 3 (45), marzec 2011, str. 1.
Strona Miesięcznika: http://www.sygnalytroski.pl/
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.rotunda.saletyni.pl/galeria/category/79-bieszczadzka-jesie.html