poniedziałek, 3 grudnia 2012

Bóg daje czytelne znaki...
"Każdemu człowiekowi Bóg daje czytelne znaki, aby się nawrócił i przyjął dar zbawienia. Jednak znaki te nikogo nie zniewalają. Spotykając się ze znakami, cudami, nadzwyczajnym działaniem Boga, człowiek pozostaje wolny, ponieważ w tych tajemniczych wydarzeniach jest wystarczajaco duzo argumentów dla tego, kto ma dobrą wolę, aby uwierzyć, i wystarczająca ilośc niewiadomych dla osób, które uwierzyć nie chcą. Człowiek jest wolny i może Bogu powiedzieć "nie", ale na sądzie w chwili śmierci nie będzie mógł się wymówić od winy, jeżeli świadomie i dobrowolnie odrzucił łaskę wiary i dar życia wiecznego (por. Rz 1,20)".

(Ks. M. Piotrowski TChr, "Skarb wiary", Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny "Miłujcie się", nr 5-2010)


Fot. M. Trojnar (Medjugorje, lipiec 2010)
Fot.: M. Trojnar (Medjugorje, lipiec 2010)