niedziela, 2 grudnia 2012

Nawrócenie...


Matka Boża, objawiając się w Fatimie, powiedziała, że utrata wiary w Chrystusa jest największą tragedią człowieka i całych narodów, jest większym zagrożeniem od wojny nuklearnej i różnych katastrof. Jesteśmy świadkami upadku moralnego całych społeczeństwa, wyrażającego się w braku szacunku do życia, w masowym mordowaniu nie narodzonych, w eutanazji, rozwiązłości seksualnej, antykoncepcji, w pladze rozwodów, narkomanii itd. W ten sposób ludzkość zmierza ku samozagładzie. Niewierność Bogu prowadzi ostatecznie do samozniszczenia człowieka.

Objawiając się siostrze Łucji, Matka Boża trzy razy jej powtórzyła: „Zbliżamy się do czasów ostatecznych”. Jezus powiedział św. Faustynie: „Zanim nadejdzie czas sprawiedliwości, daję ludzkości czas miłosierdzia”. Czy ludzie będą dalej igrać z Bożym Miłosierdziem? Czy w dalszym ciągu będą nieczuli i obojętni na przestrogi oraz prośby Jezusa i Jego Matki?

(…)

Matka Boża prosi każdą i każdego z Was o włączenie się w dzieło ratowania Polski i świata. Wiemy, że tylko miłość Jezusa Chrystusa może przezwyciężyć całą grozę zła, które ciąży nad Polską i nad całą ludzkością. Chrystus jednak potrzebuje naszej zgody, aby mógł działać w nas i przez nas docierać swoją miłością do największych grzeszników. Jezus wzywa nas do nawrócenia i pogłębienia naszej wiary. Nawrócić się to znaczy uwierzyć w nieskończone Miłosierdzie Boże. Bóg pragnie wyzwolić nas z niewoli naszych grzechów i uzdolnić nas do życia według zasad Ewangelii.

Aby to się mogło dokonać, należy spełnić następujące warunki:
  1. Trzeba po każdym ciężkim upadku w grzech natychmiast iść do sakramentu pokuty, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej. Koniecznie trzeba znienawidzić upodobanie do grzechu, zerwać z grzechem i wyrzec się wszystkich grzesznych uzależnień i nałogów: pornografii, rozwiązłości seksualnej, alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, obżarstwa, oglądania demoralizujących filmów wrogich Kościołowi stacji telewizyjnych oraz czytania brukowych gazet i książek.
  2. Wyrzec się wszelkiej nienawiści i uraz. Przebaczyć wszystko wszystkim, modlić się za nieprzyjaciół. Nieść pomoc cierpiącym, chorym, starcom i  biednym. Widzieć w nich obecnego Chrystusa.
  3. Kto zaniedbuje modlitwę, traci wiarę. Dlatego musi być codzienna modlitwa: cząstka różańca, koronka do Bożego Miłosierdzia, lektura i medytacja tekstów Pisma Św., regularna spowiedź (przynajmniej raz na miesiąc) i jak najczęstsza Eucharystia.
  4. Jeżeli zdrowie i obowiązki na to pozwalają, to trzeba pościć o chlebie i wodzie w środy i piątki.

Ks. Mieczysław Piotrowski TChr, "Tajemica Bożego Narodzenia". Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się", nr 5-2010, str.4.
---
Fotografia opublikowana na stronie:
http://wierzymy.blogspot.com/2010/09/z-objawien-matki-bozej-w-fatimie.html