czwartek, 27 grudnia 2012

Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty - komentarz: Łukasz Nawrat SDBŚwięto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
- komentarz: Łukasz Nawrat SDB

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=0cIRg-6teQA