środa, 26 grudnia 2012

Święto św. Szczepana - komentarz: Dariusz Piórkowski SJŚwięto św. Szczepana
- komentarz: Dariusz Piórkowski SJ

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=ds5vY9J2E9Y