czwartek, 3 stycznia 2013

Pamiętajmy o modlitwie za Kapłanów

 "Nie ma złych Kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą"
św. Jan Maria Vianney


„Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do [społeczności] Kościoła, kiedyście się naro­dzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan…. Po Bogu kapłan jest najważniejszy!… Kapłan nie jest jednak kapłanem sam dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia. Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was” (św. Jan Maria Vianney)
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
http://ddak.wordpress.com/

Modlitwa za Kapłanów
http://www.milujciesie.org.pl/

Apostolat "Margaretka"
http://www.margaretka.org.pl/pl/

Modlitwa za Kapłanów na każdy dzień
http://www.karmel.pl/karmis/


Ks. Michał Olszewski - Konferencja: "Modlitwa za kapłanów"---
Teksty i materiały filmowe opublikowane na stronach:
http://www.apostolat.com.pl/

http://ddak.wordpress.com/jan-maria-vianney-patron-akcji/
http://www.youtube.com/watch?v=zHTxDBHNDvA
http://www.youtube.com/watch?v=mkB2_Ezg75g