czwartek, 28 lutego 2013

"Duchowe zerwanie z przeszłością" - Ks. Piotr Glas, egzorcysta


Ks. Piotr Glas
"Duchowe zerwanie z przeszłością"

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=PQ9vE8Km9NA

  

niedziela, 24 lutego 2013

Ks. dr Jarosław Szymczak - "Relacje i ich rola w małżeństwie i rodzinie"


Ks. dr Jarosław Szymczak
- "Relacje i ich rola w małżeństwie i rodzinie"

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://gloria.tv/?media=404780

  

czwartek, 14 lutego 2013

Ks. dr Marek Dziewiecki - "O czystości"


Ks. dr Marek Dziewiecki
- "O czystości"

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=vxZESvl6goA

  

środa, 13 lutego 2013

Ks. Mieczysław Piotrowski - "Sokółka - polskie Lanciano"


Ks. Mieczysław Piotrowski
"Sokółka - polskie Lanciano"

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=ShxUL90Iy0Y

  

wtorek, 12 lutego 2013

Sługa Boży Jerzy Ciesielski


Dzisiaj, 12 lutego, przypada rocznica Urodzin Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, "chrześcijanina XX wieku, który życiem swym dawał świadectwo miłości Boga i bliźnich".

Zapraszam do zapoznania się z Tą Osobą:

Strona WWW:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/


Film: Konstrukcja Nośna – rzecz o Jerzym Ciesielskim (reżyseria: Izabela Drobotowicz-Orkisz. W roli głównej: Radosław Pazura)

część 1 z 3:
   

część 2 z 3:
   

część 3 z 3:
 ---
Film opublikowany na stronach:
http://www.youtube.com/watch?v=bx2MeaQPuqQ
http://www.youtube.com/watch?v=BFi8XyR0eHE
http://www.youtube.com/watch?v=dPSmntpf9ac

poniedziałek, 11 lutego 2013

Benedykt XVI - z Homilii w Lourdes, 14.09.2008
"Drodzy Bracia i Siostry, sanktuarium w Lourdes ma być przede wszystkim miejscem spotkania z Bogiem na modlitwie, a także miejscem służby braciom, w szczególności przez przyjmowanie chorych, ubogich i wszystkich cierpiących. W tym miejscu Maryja przychodzi do nas jak Matka, zawsze gotowa pomagać swym dzieciom. Przez blask Jej oblicza przebija Boże miłosierdzie. 

Pozwólmy, by poruszyło nas Jej spojrzenie, które mówi nam, że Bóg nas wszystkich miłuje i nigdy nie opuszcza. Maryja przypomina nam tutaj, że modlitwa – żarliwa, pokorna, ufna i wytrwała – powinna zajmować najważniejsze miejsce w naszym chrześcijańskim życiu. Modlitwa jest niezbędna dla przyjęcia Chrystusowej mocy. „Kto się modli, nie traci czasu, nawet jeśli wszystko wskazuje na potrzebę pilnej interwencji i skłania nas jedynie do działania” („Deus caritas est”, n. 36). 

Pochłonięcie aktywizmem może prowadzić do tego, że modlitwa utraci swój charakter chrześcijański i swoją prawdziwą skuteczność. Modlitwa różańcowa, tak droga Bernadecie i pielgrzymom przybywającym do Lourdes, skupia w sobie głębię ewangelicznego przesłania. Wprowadza nas w kontemplację oblicza Chrystusa. Z tej modlitwy ludzi pokornych możemy czerpać obfite łaski".

---
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.niedziela.pl/wiad.php?p=200809&idw=240
Fotografia pochodzi ze strony:
http://fratres.files.wordpress.com/2008/01/procession_1024x768.jpg


niedziela, 10 lutego 2013

Tomasz a Kempis - "O naśladowaniu Chrystusa i wzgardzie wszelkich marności świata"


Tomasz a Kempis
"O naśladowaniu Chrystusa i wzgardzie
wszelkich marności świata"

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=y9vNJmt2pjA

  

sobota, 9 lutego 2013


Dusze Czyśćcowe

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://gloria.tv/?media=397300

  

poniedziałek, 4 lutego 2013


Ojciec Pio z Pietrelciny - Ukrzyżowany bez krzyża

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=SQYl8mcsOqQ

  

sobota, 2 lutego 2013

Dzień Życia Konsekrowanego
"Najpierw jednak trzeba opuścić dom rodzinny. Bardzo często właśnie brak wyjścia z domu staje się przeszkodą w odpowiedzi na Jezusowe powołanie. Dajemy się przestraszyć wizją utraty rodziny, a rodzice – utraty córki czy syna. A przecież nie ma dojrzałości i dorosłości – w jakimkolwiek rodzaju życia – bez wcześniejszego opuszczenia domu rodzinnego, bez utraty dziecięcego poczucia bezpieczeństwa i wyruszenia w nieznaną przyszłość. Żeby rozpocząć nowe, dojrzałe życie, trzeba pożegnać się z dotychczasowym. Trzeba spokojnie i z wdzięcznością, ale też stanowczo i do końca zamknąć za sobą drzwi domu rodzinnego, by pójść własną, wytyczoną mi przez Pana Boga, drogą. Łaska życia zakonnego może pozostać nieprzyjęta, może pozostać niezrealizowana, jeśli nie stać nas będzie na całkowite powierzenie się Panu Bogu. Przecież jako chrześcijanie nie żyjemy dla siebie, lecz dla Niego; nie wychowujemy naszych dzieci dla siebie, lecz dla innych i dla Niego. Jeśli nie wypuścimy ich z gniazda – nie usamodzielnią się, nie będą umiały kochać i przyjąć miłości, rozminą się z każdym życiowym powołaniem".

List Pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego 2011 r.: "Odwaga pójścia za Jezusem"

---
Tekst pochodzi ze strony:
http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1082/list-pasterski-episkopatu-polski-na-dzien-zycia-konsekrowanego-lutego-r-odwaga-pojscia-za-jezusem/
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.magazynfamilia.pl/artykuly/U_babci_Pana_Jezusa,2067,134.html

piątek, 1 lutego 2013

Serce Jezusa


Serce Jezusa

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=_lMFSDRJGwI