sobota, 2 lutego 2013

Dzień Życia Konsekrowanego
"Najpierw jednak trzeba opuścić dom rodzinny. Bardzo często właśnie brak wyjścia z domu staje się przeszkodą w odpowiedzi na Jezusowe powołanie. Dajemy się przestraszyć wizją utraty rodziny, a rodzice – utraty córki czy syna. A przecież nie ma dojrzałości i dorosłości – w jakimkolwiek rodzaju życia – bez wcześniejszego opuszczenia domu rodzinnego, bez utraty dziecięcego poczucia bezpieczeństwa i wyruszenia w nieznaną przyszłość. Żeby rozpocząć nowe, dojrzałe życie, trzeba pożegnać się z dotychczasowym. Trzeba spokojnie i z wdzięcznością, ale też stanowczo i do końca zamknąć za sobą drzwi domu rodzinnego, by pójść własną, wytyczoną mi przez Pana Boga, drogą. Łaska życia zakonnego może pozostać nieprzyjęta, może pozostać niezrealizowana, jeśli nie stać nas będzie na całkowite powierzenie się Panu Bogu. Przecież jako chrześcijanie nie żyjemy dla siebie, lecz dla Niego; nie wychowujemy naszych dzieci dla siebie, lecz dla innych i dla Niego. Jeśli nie wypuścimy ich z gniazda – nie usamodzielnią się, nie będą umiały kochać i przyjąć miłości, rozminą się z każdym życiowym powołaniem".

List Pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego 2011 r.: "Odwaga pójścia za Jezusem"

---
Tekst pochodzi ze strony:
http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1082/list-pasterski-episkopatu-polski-na-dzien-zycia-konsekrowanego-lutego-r-odwaga-pojscia-za-jezusem/
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.magazynfamilia.pl/artykuly/U_babci_Pana_Jezusa,2067,134.html