niedziela, 10 lutego 2013

Tomasz a Kempis - "O naśladowaniu Chrystusa i wzgardzie wszelkich marności świata"


Tomasz a Kempis
"O naśladowaniu Chrystusa i wzgardzie
wszelkich marności świata"

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=y9vNJmt2pjA