piątek, 26 lipca 2013

Tomasz a Kempis - "O naśladowaniu Chrystusa i wzgardzie wszelkich marności świata"


 
Tomasz a Kempis
"O naśladowaniu Chrystusa
i wzgardzie wszelkich marności świata"---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=y9vNJmt2pjA