sobota, 13 grudnia 2014

o. Janusz Sok CSsR - "Dlaczego warto zabiegać o odpusty?"
 
o. Janusz Sok CSsR - "Dlaczego warto zabiegać o odpusty?"
---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=n6HmvJ1Zsx8