niedziela, 22 marca 2015

"Módl się ile możesz za konających". Ratujmy konających"Módl się ile możesz za konających". Ratujmy konających

---
Materiał filmowy opublikowany na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=J25zCVH_f_k