sobota, 8 grudnia 2012

Modlitwa Jana Pawła II na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi


Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który napełnił Cię, Dziewico z Nazaretu,
wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie.
W Nim zostałaś Niepokalanie Poczęta!

Wybrana na Jego Matkę,
w Nim i przez Niego zostałaś odkupiona bardziej niż jakakolwiek inna ludzka istota!
Zachowana od dziedzictwa grzechu pierworodnego,
zostałaś poczęta i przyszłaś na świat w stanie łaski uświęcającej.
Łaski pełna!
W dzisiejszą uroczystość czcimy tę tajemnicę wiary.
W dniu dzisiejszym wraz z całym Kościołem czcimy odkupienie, które dokonało się w Tobie.
Ten najszczególniejszy udział w odkupieniu świata i człowieka
tylko dla Ciebie został zastrzeżony: jedynie dla Ciebie.

Witaj, Maryjo, Alma Redemptoris Mater!
Ty, która jesteś pierwsza z odkupionych,
dopomóż nam, ludziom dwudziestego wieku, który zbliża się ku swemu końcowi,
a równocześnie ludziom drugiego tysiąclecia po Chrystusie,
odnaleźć swój udział w tajemnicy odkupienia.
Dopomóż nam zrozumieć głęboki boski wymiar i równocześnie wymiar ludzki tej tajemnicy,
i mieć pełniejszy dostęp do jej niewyczerpanych zasobów.
O to wszystko prosimy Cię w dzisiejszą uroczystość:
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Amen.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pielgrzymki.org.pl/bractwoopis.htm#m11

Fotografia pochodzi ze strony: